1pxKONTAKT

+48 693 810 561 lub sklep@spicetree.pl

Suszone owoce

Bakalie

orzechy

Orzechy

przyprawy

Przyprawy

akcesoria wędliniarskie

Dodatki 

1px

     

     

         Zamówienie za 150zł  to  Darmowa 

                             dostawa 

                                

     

     Wypróbuj nasze produkty - podkreślą

 

                    smak i aromat potraw.

                            

 

 

1px Polityka prywatności

 

Polityka Prywatność

 

1. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych wprowadzana jest w celu u standaryzowania działań WIBIAL-Ś. OLEKSZA I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA. z siedzibą  ul. Przemysłowa 7, 16-010 Wasilków. NIP:5421016225 i doprowadzenia do zgodności działań Spółki z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO.

2. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w toku działalności Spółki.

3. Odpowiedzialność za realizację zadań mających na celu osiągnięcie zgodności z RODO oraz urzeczywistnienie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 RODO, spoczywa na osobach wskazanych w szczegółowych postanowieniach dokumentacji ochrony danych osobowych. Na dokumentację ochrony danych osobowych składa się niniejsza polityka oraz akty szczegółowe, o których mowa w rozdziale II.

4. Nadzór nad realizacją zadań, o których mowa w ust. 3, sprawuje członek zarządu Spółki Członek Zarządu może pisemnie upoważnić inną osobę do sprawowania nadzoru w swoim imieniu.

 

Wprowadzenie

 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową www.spicetree.pl jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

 

A. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

 3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;

 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie na przykład imię i nazwisko, płeć, data urodzin;

 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili;

 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej

 7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz

 8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej

 9. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, treść umieszczanych postów;

 10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

 11. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

 

B. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;

 2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;

 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;

 4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

 5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

 6. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;

 7. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;

 8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;

 9. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);

 10. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);

 11. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);

 12. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;

 13. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

 14. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i

 15. innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

C. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy);

 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

D. Zachowywanie danych osobowych

 1. W Niniejszej Sekcji D określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.

 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

 3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji D zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

  zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

  jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;

  w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

E. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą odpowiednio zabezpieczone

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

F. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

G. Twoje prawa

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z:

 1. dostarczeniem odpowiedniego pisma (oświadczenia) potwierdzającego tożsamość wraz z załącznikiem w formie dowodu tożsamości tym celu,

Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

I. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

 

 

Informacje o Cookie

 

Nasza strona internetowa www.spicetree.pl korzysta z plików cookie (ciasteczka).

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę.

Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze.

Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat,

mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej: 

używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej:

 1. aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę

 2. śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny

 3. umożliwia korzystanie z koszyka na stronie

 4. poprawić użyteczność strony internetowej

 5. analizować korzystanie ze strony internetowej

 6. administrować stroną internetową

 7. zarządzać witryną

 8. zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej

 9. personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika

 10. kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników (promocje, nowości itp.)

2.Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z naszej stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

Administratorem umieszczającym pliki cookies, oraz uzyskujący do nich dostępu jest wwwspicetree.pl z siedzibą w Wasilkowie ul. Przemysłowa 7.

1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium